ජනගහනය
ජනගහනය
230000
පරිපාලන ප්‍රදේශය
13183 ha
ඝනත්වය
8 persons / ha

නගරයක් යනු විශාල මිනිස් ජනාවාසයකි. එහි වැදගත්ම ගාමක බලවේගය මිනිසාය. නගරයක සක්‍රීයත්වය පදනම් වන්නේ මිනිසා හා ඔහුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මතය. නගරයක් තුළ වෙසෙන ජනගහණයේ සංයුතීන් හා ඔවුන්ගේ විවිධාකාර හැකියාවන් පිළිබඳ පූර්ව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සාර්ථක නාගරික අධ්‍යයනයක මූලික පියවර විය යුතුය.

පවතින භෞතික සීමාව තුළ ජනවිකාශන හා සංයුතියේ රටා හඳුනා ගනිමින් සිදුකරන පුරෝකථනයන් තුළින් වඩා යහපත්ව ජීවත් විය හැකි සැලසුම්සහගත නගරයක් නිර්මාණය කරනු ඇත.

පුමිතිරි බව වයස් ව්‍යුහය අනුව බෙදීගොස් ඇති ආකාරය

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ මුළු ජනගහනයෙන් කාන්තාවන් පිරිමින්ට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී.

ශ්‍රම බලකාය

මූලාශ්‍රය - ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

නගරයේ ආර්ථික වර්ධනය සඳහා වඩාත් වැදගත් ශක්තියක් ලෙස සැලකෙන රැකියා නියුක්තිය ඉහල අගයක් ගන්නා බව මෙම තීරු සටහනේ දැක්වේ. කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්ත, තොග හා සිල්ලර වෙළඳාම, මෝටර් රථ හා අමතර කොටස්, සංචාරක කර්මාන්තය සහ ඛනිජ ආදිය මගින් නගරයේ ආර්ථික පදනම ගොඩනැගී ඇති අතර ප්‍රධාන ආර්ථික දායකත්වය සපයනු ලබන්නේ කෘෂිකර්මාන්තයෙනි.

වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය

මූලාශ්‍රය - Resource Profile data

q

නගරය තුල වාසය කල වසර ගණන අනුව සංක්‍රමණික ජනගහනය

මූලාශ්‍රය - Department of Census and Statistics

The total male resident population in the Embilipitiya Urban Council area is 18089, the total female resident population is 18623 out of which the total male migrant population is 5078 and the total female migrant population is 6079.According to that the amount of female inmigrants are comparatively higher than the male inmigrants.

Download data file here

ආර්ථිකය

නගර, මෙරට ආර්ථික සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන සාධකයක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ නගරවල ආර්ථීක වෙනස්වීම් වල පැතිකඩ පිළිබඳ යතාර්ථවාදී චිත්‍රයක් ගොඩනැගීමට ඒ හා සමගාමී විශ්ලේෂණ තිබීම අතිශය වැදගත් වේ.

ලංකාවේ නගරවල ආර්ථික පසුබිම වටහා ගැනීමට නම් රටක් ලෙස එහි ඵලදායීතාව ගෝලීය වශයෙන් ඇති තරගකාරිත්වය සමඟ සැසදීම සිදුකළ යුතුමය.ඒ සඳහා මානව ප්‍රාග්ධනය හා සබැඳි ශුම බලකා සහභාගිත්වය පිළිබඳ අධ්‍යනයක් මෙන්ම නගර සංවර්ධනයේදී මුහුණදෙන ප්‍රධාන බාධාවන් වන ශ්‍රම වෙළෙඳ පොළේ අවාසි, ආර්ථික අවදානම වැනි තත්ත්වයන් තේරුම් ගැනීම පූර්වයෙන්ම කළ යුතුවේ.

මෙහි ඇති ආර්ථික විශ්ලේෂණ තුළින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නාගරික සංවර්ධනයට හා නාගරික ජනාවාසවල දියුණුවට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය හා එහි විභවතාවන් හඳුනාගැනීමටත් අදාළ  බලප්‍රදේශය තුළ ශ්‍රම බලකාය උපරිම වශයෙන් භාවිතා කරමින් කුසලතාවන්ට සරිලන ප්‍රදේශයට ආවේණික වෙළෙඳපොළක් හදුනා ගැනීමේ හැකියාවත් හිමිවේ.

උඩවලව කලාපයේ වී නිෂ්පාදනය (යල සහ මහ කන්නයන් අනුව)

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

during the past 2015-2016 years ,in the Yala season 11,378MT of paddy and in the Maha season 9,935 MT of paddy have been harvested in this region and contribution of the Chandrika Wewa zone to the Udawalawa zone in paddy production in the Yala and Maha season was 14.6% out of 27 major paddy production region in srilanka,Udawalawa is in 15 th place and the overall paddy production of the Udawalawa region from 1989 to the year 2015 trend to the gradual increase.

Tourist Arrivals

මූලාශ්‍රය - UDA development plan

The tourism industry can be identified as a significant industry in the region. out of seven main tourist zones of the Sabaragamuwa Province Embilipitiya and adjacent tourism areas are included in Udawalawa Tourism zone Udawalawa Reservoir, Udawalawa National park, Sankapala viharaya, Maduwanwela Walawwa, Chandrika wewa, Liyangasthota Amuna and Udawalawe Elephant orphanage are among the tourist attraction of the region. The Udawalawa National Park has attracted tourists from all over the world and widthin 2015 January to July this park has attracted tourists from all over the world within 2015 January to July this park had attracted arrivals of 44032 foreign tourists and 52530

වී වගාව හැරුණු කොට වගා කටයුතු සඳහා ඉඩම් පරිහරණය

මූලාශ්‍රය - සම්පත් පැතිකඩ, ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

2016 වර්ෂයේදී ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයෙහි වී වගාවට අමතරව, ප්‍රධාන වශයෙන් කෙසෙල් වගාව සහ අන්තර් බෝග වගාව සිදු කරනු ලැබුණි. වී වගාව හැරුණු විට වැඩිම ඉඩම් ප්‍රමාණයක් කෙසෙල් වගා කිරීම සඳහා යොදාගෙන ඇත. එනම් කෙසෙල් වගාව සඳහා හෙක්ටයාර් 2126.6 ක් (මුළු වගා බිම් වලින් 16% ක්) වන අතර අතිරේක බෝග වගාව සඳහා හෙක්ටයාර 1587 ක් (මුළු වගා බිම් වලින් 12%) භාවිතා කර ඇත.

ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ නිෂ්පාදන මාසිකව එකතු කිරීම(මෙට්‍රික් ටොන්)

මූලාශ්‍රය - UDA development plan

According to the initial studies of the Higura Ara, Udagama, Thunkama and Higura areas,the expected harvest from a single cultivated season was,3372 metric tons of paddy ,1290 metric tons of banana and 1560 metric tons of vegetables. However, the harvest received per month from these areas is 200 metric tons of banana. Out of this, the economic centre receives a low percentage of between 40% and 50%. Vegetable production is about 260 metric tons per month and the economic centre receives a low rate of 23% to 26%

වෘත්තීන් වර්ග

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

In addition to the agricultural sector, industrial sector also contributes to the strengthening of the regional economy. Within the Embilipitiya city area there are overall 2400 industries established which consists of a large scale industry, 35 medium scale industries and 1505 self employment industries. Out of these industries, 917 industries are in the UDA Declared area. In addition to those industries,an industrial park comprising 50 acres of land has been established by the Ministry of Industries and presently, an area of 25 acres is being used in industries under the first stage. In addition to the manufacturing industries, the tourism industry can be identified as a significant industry in the region.

නගරයේ වාණිජමය භාවිතයන්

මූලාශ්‍රය - UDA development plan

In the city that Market has been established to capable of supplying of agricultural seeds, fertilizers and Agrochemicals, agricultural vehicles, and machinery, as well as vehicles, motor spare parts sales service centre network and centres for sales of foods and restaurants. All these services are available in New town, Pallegama and Yodagama areas belonging to the town centre, allowing the clients to carry out their work easily. Established as the main urban centre in the Walawa region, this town receives from 30,000 to 60,000 people to acquire various services daily. Arrival for agricultural services from Godakawela, Pallebedda, Sankapala, Udawalawe, Kolonna, Kella, Sevanagala, Middeniya, Sooriyawewa and Ridiyagama has been identified. Especially from Kolonna, Sevanagala, Middeniya, Sooriyawewa and Ridiyagama, people come to Embilipitiya town for agricultural services due to the convenience of access to all requirements .for example, for a person who comes to the Embilipitiya Economic Center to sell agriculture crops, many financial companies are established in the city for financial purpose and can purchase seeds, fertilizer and other chemicals as per the desire of them in the city itself. The ability to buy machineries for agricultural services, motor vehicles, and spare parts to purchase agricultural products and food items, to buy essential daily items, to provide administrative, health, educational and financial necessities have been identified as the strength of the city to transform city into a commercial centre.

තේමා සිතියම්

 

Embilipitiya Pradeshiya Sabha area: 

Embilipitiya Pradeshiya Sabha covers an area of 13183 hectares. 

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය

ඉතා සීමිත සම්පතක් වන භූමිය සහ ඉඩම් නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීමෙන් බොහෝ ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකිය.

 

විශේෂයෙන්ම භාවිතය සඳහා සුදුසු ඉඩම් වල හිඟයක් ඇති නාගරික ප්‍රදේශ සඳහා මෙය වඩා වැදගත් වේ. වැඩි වන ජනගහනයකට සරිලන පරිදි සැලසුම් සහගත නගර නිර්මාණය කිරීම සඳහා, වර්තමානයේ දී ඉඩම් පරිහරණය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. වර්තමාන භූමි පරිභෝජනය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීමටත්, ඉඩම් වෙන් කර ඇති ආකාරය සහ ඒවා අද අපගේ නගරවල භාවිතා කරන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද යන්නත් තේරුම් ගැනීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩම් පරිහරණ සිතියම් මගින් තොරතුරු සපයයි.

 

මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉඩම් පරිහරණ සිතියම් "ඉදිකළ / ඉදිනොකළ" ලෙස ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට සහ ඒවායේ උප කාණ්ඩ 36 කට වර්ග කර ඇත. සිතියම් මත ක්ලික් කිරීම සහ සිතියම් කොටස් වෙන වෙනම අක්‍රිය හා සක්‍රිය කිරීමේ පහසුකම මෙහි පවතින අතර එමඟින් පරිශීලකයාට කාණ්ඩ හෝ උප කාණ්ඩ තෝරා ගැනීමට ඉඩ ලබා දේ. මෙම එක් එක් උප කාණ්ඩවල ඉඩම් ප්‍රමාණය සිතියම් ප්‍රදේශයට පහළින් ඇති ප්‍රස්ථාරවල දක්වා ඇත. මෙය වඩා යහපත් තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන් වැඩි දියුණු කරන මෙවලමක් වනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

 

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
ඉදිකරන ලද භූමිය
මුළු
ඉදිකරන ලද භූමිය
(ha)
ඉදි නොකරන ලද
මුළු
ඉදි නොකරන ලද
(ha)

කාලාන්තරයක් තිස්සේ නාගරික ව්‍යාප්තිය ක්‍රමානුකූලව වෙනස් වූයේ කෙසේද යන්න පිළිබද අදහසක් ලබා ගැනීමට මෙම සිතියම් අධ්‍යනය ඉතා යෝග්‍ය වේ. නාගරික / අර්ධ නාගරික හා ඉදි නොකළ ප්‍රදේශ යනුවෙන් කොටස් කර ඇති මෙම සිතියම වර්ෂ අතර සැසදීමෙන් නාගරික ව්‍යාප්තියේ ස්වරුපය හා නගරයේ අනාගතය උපනතීන් පිළිබඳ පුරෝකථනය කිරීමේ ඇති හැකියාව විශේෂ වේ.

 

සෑම නගරයකම වැඩි ඝනත්වයක් නගර මධ්‍යයේ සංකේන්ද්‍රණය වී ඇති බවත්, නාගරික ව්‍යාප්තිය සිදු වන රටාව අධ්‍යයනය කිරීමේ දී මාර්ග ඔස්සේ ඉදිකිරීම්වල ඝනත්වය වැඩි වෙමින් යන බව පැහැදිලි වේ. එහිදී ප්‍රධාන මාර්ග ඔස්සේ වේගවත් නාගරික ව්‍යාප්තියක් සිදුවන බවත් හඳුනාගත හැකිය.

 

නාගරික ව්‍යාප්ති විශ්ලේෂණය සඳහා ප්‍රදේශය තෝරා ගැනීමෙන් අනතුරුව මූලික අධ්‍යයන කිහිපයක් සිදු කළ යුතුය. මුලදී, දුරස්ථ සංවේදක තොරතුරු උපයෝගී කරගනිමින් හඳුනාගත් නාගරික දර්ශක අගයන් අදාළ නගර සභා ප්‍රදේශවල ආසන්න ප්‍රදේශයක් ඇතුළුව අධ්‍යයනය කරන ලදී.

 

නාගරික ව්‍යාප්ති විශ්ලේෂණය සඳහා ප්‍රදේශයක් තෝරා ගැනීමට පෙර එය පහත කරුණු සලකා බැලිය යුතුය
- නාගරික මායිම
- නාගරික මායිම වටා අවම වශයෙන් කිලෝමීටර් 2-3 ක ප්‍රදේශයක්
- භෞතික නාගරික ස්වභාවය හීනවෙමින් යන මායිම ආසන්න වශයෙන් ලකුණු කර ගැනීම

 

දුරස්ථ සංවේදක යොදාගනිමින් සිදුකරන සිතියම් අධ්‍යනයන්හිදී, 0 ට වඩා වැඩි අගයන් ඉදිකිරීම් සහිත ප්‍රදේශ නියෝජනය කරයි. නාගරික ව්‍යාප්තියේ ප්‍රමාණය මෙන්ම ඉහළ ඉදිකිරීම් ඝනවය ක්‍රමයෙන් හීන වෙමින් යන ප්‍රදේශය හදුනාගනිමින් මායිම පිළිඹඳ අදහසක් ලබා ගත හැකි වේ. හඳුනාගත් නාගරික දර්ශක අගයන් පවත්නා ගොඩනැගිලි ඝනත්වයට අනුකූල බව සහතික කිරීම සඳහා හඳුනාගත් සීමාවන් නවතම චන්ද්‍රිකා රූප මත ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලදී.

 

මෙම දත්ත විශ්ලේෂණයට අදාලව අනුගමනය කළ පියවර සවිස්තරව දැන ගැනීම සඳහා පහත තොරතුරු බාගත කරගන්න.

 

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
නාගරික ව්‍යාප්ති සංඛ්‍යාලේඛන
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව ( km 2 )
සමස්ත වර්ධන වේගය 1995 - 2017 %
නාගරීකරණයේ වෙනස් වීම 1995 - 2017
නාගරීකරණය පිළිබඳ සලකා බලන මුළු ප්‍රදේශය 0